Prebiehajúce klinické skúšania
Indikácia klinickej štúdie Lekár vykonávajúci klinickú štúdiu Kontaktné údaje Môžete sa prihlasovať do:

Medzinárodné, randomizované, otvorené klinické skúšanie fázy 3, prebiehajúce v paralelných skupinách na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti Relugolixu u mužov s pokročilým karcinómom prostaty.

MUDr. Roman Sokol, MPH, Trenčín

0905 343753
0915 423320
roman.sokol@urology.sk
Môžete sa prihlasovať do 2019