Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Prebiehajúce klinické skúšania

Indikácia klinickej štúdie

Lekár vykonávajúci klinickú štúdiu

Kontaktné údaje

Môžete sa prihlasovať do:

Metastazujúci hormónrefraktérny karcinómom prostaty – autovakcinácia, fáza IIIa

MUDr. Sokol, Trenčín

0905 343753

0915 423320

roman.sokol@urology.sk

December 2015

Liečba hyperaktívneho močového mechúra pomocou kombinovanej liečby, fáza IIIa

MUDr. Sokol, Trenčín

0905 343753

0915 423320

roman.sokol@urology.sk

December 2015

Muži s vysokým rizikom nemetastazujúcej, hormónrefraktérnej rakoviny prostaty, IIIa

MUDr. Sokol, Trenčín

0905 343753

0915 423320

roman.sokol@urology.sk

December 2015

Muži s nemetastazujúcou, hormónrefraktérnou rakovinou prostaty, fáza IIIa

MUDr. Sokol, Trenčín

0905 343753

0915 423320

roman.sokol@urology.sk

December 2015

Liečba hyperaktívneho močového mechúra pomocou mirabegronu, fáza IV

MUDr. Sokol, Trenčín

0905 343753

0915 423320

roman.sokol@urology.sk

Máj 2015