Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Pre zadávateľov

Naša spoločnosť sa aktívne zapája do medzinárodných projektov v rámci klinického skúšania liekov II,III a IV fázy.

Disponujeme modernou pristrojovou technikou , všetky pristroje sú pravidelne kalibrované a sú certifikované.

Na našom pracovisku pracuje team skúsených investigátorov , štúdiových koordinátoriek , štúdiových sestier. Všetci sme držiteľmi platných GCP a IATA tréningov , ktoré pravidelne obnovujeme . Na požiadanie Vám zašleme naše aktuálne CV s presným počtom realizovaných klinických skúšaní , s rozpisom indikácie , fázy a počtu pacientov , ktorí boli zaradení do skúšania . Absolvovali sme niekoľko auditov / interných aj externých / bez major findings. Máme skúsenosti s odberom vzoriek na fakmakokinetiku alebo farmakogenetiku,centrifugovanim v chladených centrifugach , odosielaním zmrazenych vzoriek , odosielaním CT, MRI alebo bone scanov pomocou webových portálov etc.